Cała prawda o OFE – ile na tym zarobimy?

OFE

Cała prawda o OFE – ile na tym zarobimy?

Otwarte Fundusze Emerytalne działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych miały stanowić dodatkową emeryturę dla Polaków, jednakże na przestrzeni kilkunastu lat okazuje się, iż dochodowość z OFE nie spełnia naszych oczekiwań. To krótkie opracowanie ma uzmysłowić Tobie, co tak naprawdę dzieje się z Twoją przyszłą emeryturą oraz czy możesz liczyć na znaczące zwiększenie dochodów emerytalnych?

Doświadczenie Sosnowski Agencji Finansowej obrazuje, iż przeważająca część naszych Klientów skłonnych jest do oszczędzania, dlatego by łatwiej zobrazować sytuację OFE porównamy średnią ważoną zysku z OFE do średnią ważoną zysku z lokat bankowych terminowych rocznych na przestrzeni ostatnich 10 lat. W obliczeniach również uwzględniono podatek od dochodów kapitałowych (podatek „belki”).

OFE czy lokaty bankowe – na czym więcej się zarabia?

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2006 r. do dnia 31 marca 2016 r.) wyniosła 48,824%, natomiast średnia ważona z ostatnich 12 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.) wyniosła -6,629%. Podane wielkości nie zostały pomniejszone o potrącenia i daniny nałożone przez organy podatkowe / ZUS, zatem realne zysk, jaki zostałby wypłacony byłby znacznie niższy od podanego.

Przeciętny Polak, który nie wyszukuje najlepszych ofert lokat bankowych

W analogicznym okresie średnia ważona stopy zwrotu z lokowania środków w lokaty bankowe roczne wyniosłaby 34,352%. Podana wielkość została pomniejszona o wszystkie możliwe potrącenia, czyli mamy do czynienia z „czystą gotówką”. Zatem prezentowany przykład biernego podejścia do oszczędzania wypada stosunkowo blado do prezentowanego wyniku z OFE.

Potencjalny Polak, który wyszukuje najlepsze oferty lokat bankowych

Różnice między najlepszymi a najgorszymi lokatami rocznymi na przestrzeni lat niejednokrotnie sięgały nawet 3-4%. Dlatego Polak aktywnie poszukujący najlepszych lokat, których oprocentowanie byłoby średnio o 2% wyższe od przeciętnego, osiągnąłby zysk na poziome 57,044%. Podana wielkość została pomniejszona o wszystkie możliwe potrącenia.

 Dlaczego zysk z lokat bankowych jest wyższy?

Wszystko sprowadza się do kosztów, jakie Polacy zobowiązani są ponieść w związku z lokowaniem środków w OFE. Poniższa tabela prezentuje %, jaki OFE pobiera od każdej wpłaconej składki bez gwarancji osiągnięcia określonego zysku.

zestawienie opłata pobieranych przez OFE

Powyższe opłaty pobierane są mimo strat, jakie Otwarte Fundusze Emerytalne ponoszą na swojej działalności, co w rezultacie sprowadza nas do wniosku, iż z emerytury Polaków utrzymywane są wyłącznie zarządy funduszy.

ZUS alternatywą dla Otwartych Funduszy Emerytalnych?

Generalnie Polacy w tym temacie niestety nie mają nic do gadania, gdyż mimo wielu sprzeciwów i tak blisko 160 mld środków z OFE przetransferowano do ZUS. Aktualnie coraz częściej podnoszone są głosy o całkowitej likwidacji OFE, zatem spodziewać się możemy, iż na przestrzeni kilku lat temat OFE zostanie całkowicie zamknięty.

Kto zyskał a kto stracił?

Jedynymi stronami, które zyskały na całej koncepcji to zarządy Funduszy Emerytalnych. Prosimy o komentarze.

Źródło: KNF, NBP

 

Polecamy

Dodaj Komentarz